W dzisiejszych czasach dobry szef to osoba, która swoim charakterem i cechami przywódczymi może wznieść pracowników i całą firmę na zupełnie wyższy poziom. Jednak jakimi cechami powinna wyróżniać się taka osoba? Wiemy, że podejmując decyzję o współpracy z kimś innym należy wziąć pod uwagę wiele różnych rzeczy, aby zapewnić płynność relacji. Tolerancja i współczucie to tylko kilka rzeczy na długiej liście, którymi należy się zająć. Sprawdźmy pozostałe cechy, którymi powinien cechować się dobry szef.

Zrozumienie i empatia – cechy, którymi wyróżnia się dobry szef

Zastanawiałeś się kiedyś co najbardziej cenisz we współpracy z przełożonym? Otóż nie wszyscy to robią. Z tego względu mało kto wie, że to właśnie zrozumienie i empatia to ważne cechy wzorowego szefa. Posiadanie tych cech i ćwiczenie ich w danej relacji między trenerem a zawodnikiem/szefem a pracownikiem pozwala obu stronom czuć się ze sobą komfortowo. Pomaga również stworzyć platformę, na której każda ze stron będzie mogła korzystać z wolności wypowiedzi w ramach związku. Tolerancja i współczucie zastosowane w praktyce wyraźnie pokazują poziom inteligencji i zdolność do wspólnej pracy na rzecz celu.

o cechach dobrego szefa

Gdy popełniane są błędy i oczywiste są nieuczciwe założenia, element tolerancji zostaje wystawiony na próbę. Jeśli tolerancja nie jest widoczna lub nie występuje w partnerstwie między osobą a trenerem, mogą wystąpić poważne reperkusje. Z kolei one mogą doprowadzić do ostatecznego rozpadu partnerstwa.

Dobry szef potrafi okazać współczucie

Okazywanie współczucia, gdy jest ono potrzebne, jest również niezbędne do zapewnienia sukcesu relacji między jednostką a osobą wybraną na trenera. Wiele razy ludzie nie są współczujący po prostu dlatego, że nie chcą zmienić swojego nastawienia na akceptację innych stylów lub myśli.  Bycie współczującym naraża również jednostkę na różne doświadczenia i pomysły, w których można się nauczyć nowych rzeczy i być może je zaakceptować.

Ćwiczenie tolerancji i współczucia również uczy i rozwija umiejętność zrozumienia różnic, które są widoczne w innych nastawieniach umysłowych. Stwarza to otwartość na dialog i uczenie się więcej od tych innych stylów. Korzyści płynące z tego ćwiczenia nie tylko poszerzyłyby wiedzę zarówno trenera, jak i jednostki, ale także pomogłyby sobie nawzajem w pogodzeniu się z przyczynami różnic.

Nauczanie na podstawie własnych doświadczeń

Powodem, dla którego ludzie zostają nauczycielami i trenerami, jest chęć przekazywania swojej wiedzy innym ludziom. Jak wiadomo cechy złego szefa to te, które robią wokół niego napiętą i zamkniętą atmosferę. I taka osoba rzadko dzieli się doświadczeniem. Z kolei u dobrego szefa ta wiedza jest czasem wyuczona, a czasem doświadczona. Chociaż zdobywanie informacji poprzez uczenie się jest dobre, uczenie się na podstawie doświadczenia nie ma sobie równych pod względem korzyści. Można to bardzo dobrze przekazać.

Cechy lidera i menedżera – doświadczenie

W dzisiejszym ciągle zmieniającym się świecie uczenie się poprzez książki i inne media jest dość powszechne, jednak w starożytności praktyka przekazywania mądrości i informacji odbywała się poprzez faktyczne doświadczanie przekazywanych problemów i warunków.

Doświadczony szef

To samo dotyczy coacha i relacji jednostki. Podczas gdy nauczanie z materiału jest oczywiście potrzebne, nauczanie z własnego doświadczenia jest lepsze. A to dlatego, że przedstawia fakt, że coach przeszedł już wspomnianą lekcję, próbując być nauczany. Doświadczenie fizyczne nadaje większą wiarygodność potrzebie uzyskania wyników na podstawie prostego faktu, że było i można to zrobić. Oprócz faktycznego przechodzenia przez to doświadczenie fizycznie, jednostka jest również w stanie odnieść się do ćwiczenia na bardziej intymnym poziomie mentalnym. Pomaga to obu stronom mieć pewność realizacji określonego pomysłu dzięki wiedzy, że zostało to zrobione wcześniej.

Dlaczego jeszcze osoba z doświadczeniem jest tak dobrym szefem?

Nauczanie na podstawie doświadczenia pozwala również coachowi przewidzieć wszelkie możliwe problemy lub negatywne elementy. Jak wiadomo one mogą zakłócić relację lub zamierzony wypad. Poziomy zaufania są również podniesione ze względu na wiedzę zdobytą podczas poprzednich doświadczeń. Nauczanie na podstawie przeszłych doświadczeń stwarza również warunki, które wymagają mniej eksperymentowania. Dla obu zainteresowanych stron podjęcie zamierzonego wypadu nie byłoby tak przytłoczone, ponieważ ogólna idea i zbliżające się rezultaty są już dostępne dzięki wypróbowanej i prawdziwej metodzie.

Większość ludzi woli mieć trenera, który jest doświadczony, niż takiego, który po prostu ma dużo „książkowej” wiedzy. Idealny szef cechy charakteru posiada naprawdę wyjątkowe, dzięki czemu jest prawdziwym przywódcą. Kiedy coach uczy z doświadczenia, umiejętność dopasowania każdej osoby do odpowiedniej funkcji jest zdecydowanie zaletą.