Często jedynie pożyczka daje nam możliwość rozwoju, czy zwiększenia komfortu życia. Jednak każdy kredyt bankowy wiąże się z wcześniejszą weryfikacją zdolności kredytowej osoby zainteresowanej. Przychodzi więc do głowy pytanie, czym tak naprawdę jest zdolność kredytowa?

Mimo skomplikowania procesu pozyskiwania kredytu, definicja zdolności kredytowej jest prosta. Bank sprawdzając zdolność danej osoby stwierdza, czy osoba ta będzie w stanie terminowo spłacić zaciągnięte zobowiązanie razem z odsetkami oraz opłatami. By móc to określić, potrzebny jest zbiór podstawowych informacji na temat osoby ubiegającej się o kredyt lub pożyczkę.

Zdolność kredytowa wyliczana jest przede wszystkim na podstawie miesięcznego dochodu danej osoby. Istotny jest w tym przypadku rodzaj umowy, na podstawie której świadczy się pracę, ale także wypłacalność firmy, dla której wykonujemy pracę. Oprócz kwestii służbowych, analizie podlegają również te bardziej prywatne, takie jak wiek, stan cywilny i wykształcenie. W przypadku kredytów preferowanym klientem zawsze jest osoba o wyższym wykształceniu, będąca w sformalizowanym związku. Nie unikniemy też pytań o liczbę osób, które mamy na utrzymaniu, a nawet o to, czy mamy mieszkanie własnościowe, czy je wynajmujemy.

Na co zwrócić uwagę, podczas płacenia kartą za granicą?

Tylko dzięki wnikliwej analizie danej osoby bank może określić, czy przyznany kredyt zostanie terminowo spłacony. Na plus zadziała tu historia uregulowanych w terminie kredytów. Liczą się nawet te drobne, które zaciągnęliśmy przy zakupach na raty. Należy pamiętać o tym, że bank sprawdza także obecne zadłużenia osoby zainteresowanej pożyczką i mają one niemały wpływ na ostateczną decyzję.

Instytucje bankowe zawsze chcą minimalizować ryzyko późniejszej niewypłacalności klienta, dlatego każdorazowe sprawdzanie i wyliczanie zdolności kredytowej jest rutynowym i nieodłącznym elementem procesu wnioskowania o kredyt.